Bølger slår mot grov rullesteinstrand. Himmelen er gul av solnedgang og det er et lite fyr i horisonten

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2023, 21:56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.