Bølger slår mot grov rullesteinstrand. Himmelen er gul av solnedgang og det er et lite fyr i horisonten

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 14:22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.