Maritim21

Maritim21 er en godt forankret strategi for forskning, utvikling og innovasjon for den maritime næringen

Revidering av Maritim21 har startet

Bakgrunn

Regjeringen kom høsten 2020 med en stortingsmelding om maritim næring, Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring. I meldingen skriver regjeringen at den vil legge frem en ny, oppdatert Maritim21-strategi i 2021. Strategien skal gi en helhetlig gjennomgang av maritim forskning, utvikling og innovasjon, og skal også gi en særlig gjennomgang av teknologi og forskningsmuligheter knyttet til grønn skipsfart og digitalisering.

Organisering

Utarbeidelsen av en ny Maritim21-strategi skal gjennomføres av en strategigruppe bestående av aktører fra maritim sektor. Ingrid Schjølberg, dekan og professor ved NTNU, leder strategigruppen. 
Forskningsrådet er sekretariat for arbeidet, sammen med Menon Economics.

Aktiviteter

Det vil i løpet våren og høsten gjennomføres en rekke strategiske arbeidsmøter innen ulike tema som;: kompetanse, grønn skipsfart og digitalisering. Strategien ventes å være ferdigstilt i løpet av desember 2021.

Mandat

Mandatet for strategigruppen finner du her

Statistikk og rapporter

På Maritim21 sine nettsider har du tilgang til rapporter og statistikk for Forskingsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. desember 2022, 04.54 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.