Maritim21

Maritim21 er ein strategi for forskning, utvikling og innovasjon for den maritime næringen. Gruppa vart oppnemnd våren 2021 og strategien var klar i januar 2022. Strategigruppa for Maritim21 var samansett av representantar frå maritimt næringsliv, akademia, og organisasjonane Norsk Industri, Fiskebåt, LO og UNIO.

Statistikk og rapporter

På Maritim21 sine nettsider har du tilgang til rapporter og statistikk for Forskingsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juli 2024, kl. 17.01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.