Leder på plass

Leder av strategigruppen for Maritim21 er på plass

Leder av strategigruppen for Maritim21, Ingrid Schølberg er nå på plass. Ingrid er Professor og Dekan ved Fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk på NTNU og er oppnevnt av næringsministeren. Resten av strategigruppen vil være på plass om kort tid.

Ingrid er stolt og forventningsfull over å ha fått oppgaven med å lede dette arbeidet og mener at "Norge skal være fremst i arbeidet med et grønt skifte i blå sektor. Vi er bygd på ressurser fra havet, olje og sjømat. Vi kan skipsfart."

Ingrid Schølberg

"Ved hjelp av Maritim 21 skal kunnskapsmiljø, samfunnsliv og næringsliv sette kursen for den nye tiden for maritim industri" fortsetter Ingrid.