Strategigruppen samlet

Første møte i strategigruppen for Maritim21

Strategigruppen for Maritim21 hadde sitt første møte 12 mai og er godt i gang.

Næringsminister Iselin Nybø hilser til gruppen og ser frem til å få overlevert rapporten.

Se også egen pressemelding, Skal lage ny strategi for digitalisering og grønn skipsfart fra NFD.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. mars 2024, 08:54 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.