Strategigruppen samlet

Første møte i strategigruppen for Maritim21

Strategigruppen for Maritim21 hadde sitt første møte 12 mai og er godt i gang.

Næringsminister Iselin Nybø hilser til gruppen og ser frem til å få overlevert rapporten.

Se også egen pressemelding, Skal lage ny strategi for digitalisering og grønn skipsfart fra NFD.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juli 2024, kl. 17.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.