Hjelp til maritime bedrifter

For å gjøre det lettere for maritime bedrifter å finne frem til relevante støtteordninger, forskingsmiljø og forsknings- og innovasjonssentre, har Maritim21 satt sammen en rekke oversikter

Ut fra behov som den rådgivende gruppen for Maritim21 identifiserte, startet sekretariat høsten 2018 med å sammenstille ulike oversikter som kan være til nytte for maritime bedrifter. I første omgang laget man et "kart" og en oversikt over støtteordninger for maritime bedrifter. Denne oversikten ble organisert etter type støtte (støtte til forsking og utvikling, investeringsstøtte samt lån og garantier) og organisasjonen som gir støtte. For å gjøre oversikten mer lesbar, er det registret en del nøkkelopplysninger for hver ordning i tillegg en kort omtale og lenke til nettsted. Denne oversikten ble kvalitetssikret av de respektive organisasjoner som gir støtte. Tilsvarende oversikt ble også laget for støtteordninger for maritime forskningsmiljø. Her kan du laste ned disse oversiktene.

Kart over støtteordninger for bedrifter

Samtidig ble det også laget en oversikt over ulike maritime sentre; Senter for Fremdragende Forskning (SFF), Senter for Forskingsdrevet Innovasjon (SFI), Forskningssentre fro Miljøvennlig Energi (FME), Global Centres of Expertise (GCE), Norwegian Centres of Expertise (NCE), Arena og Katapult. Også her er del nøkkelopplysninger registrert for hvert senter i tillegg til en kort omtale og lenke til nettsted. Her finner du en oversikt over ulike ressurser.

Kart over maritime sentre

For tiden arbeider sekretariatet med å lage noen nye oversikter. Den ene er en oversikt over maritime forskningsmiljø og det er andre en oversikt over maritime laboratorium og testområder. Den første av disse oversiktene er til kvalitetssikring hos de respektive forskningsmiljøene og vil bli tilgjengelig om kort tid.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. juni 2024, kl. 04.35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.