Maritime støtteordninger

Høsten 2018 utarbeidet sekretariatet for Maritim21 en oversikt over støtteordninger for maritime bedrifter og maritime forskningsmiljø. Det ble også laget "kart" over støtterodningene hvordan de relaterer seg til TRL (Technology Readiness Level) skalane.

Det skjer stadig nye endringer i støtterordningene, så skulle dere oppdage feil eller mangler, setter vi pris på om dere kontakter Maritim21.

Oversiktene og "kartet" kan lastes ned under

Kontakt Maritim21

Sekretariatleder:
Inger Midtkandal

E-post:
maritim21@forskningsradet.no

Telefon:
+47 22037000