Oversikt over ressurser

Sekretariatet, sammen med ulike aktør, samler sammen oversikter over ulike ressurser. Foreløbig er det laget en oversikt over ulike maritime sentre og maritime forskningsmiljø, men etter hvert kommer det også oversikter over maritime laboratorium og testområder.

For at disse oversiktene skal være komplette og korrekte, setter vi pris om du medeler oss dersom du oppdager feil eller mangler ved oversiktene.

Oversiktene kan du laste ned under.