Analyserapport Menon 2016

I forbindelse med arbeidet med Maritim21 strategien, laget Menon på oppdrag en analyserapport: "MARITIM NÆRING I DET 21. ÅRHUNDRET – PROGNOSER, TRENDER OG DRIVKREFTER".

Denne rapporten ble brukt som underlag for arbeidet i de ulike arbeidsgruppene.

Rapporten og en presentasjon av rapporten kan lastes ned under.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juli 2024, kl. 17.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.