Analyserapport Menon 2016

I forbindelse med arbeidet med Maritim21 strategien, laget Menon på oppdrag en analyserapport: "MARITIM NÆRING I DET 21. ÅRHUNDRET – PROGNOSER, TRENDER OG DRIVKREFTER".

Denne rapporten ble brukt som underlag for arbeidet i de ulike arbeidsgruppene.

Rapporten og en presentasjon av rapporten kan lastes ned under.