Analyserapport Menon 2016

I forbindelse med arbeidet med Maritim21 strategien, laget Menon på oppdrag en analyserapport: "MARITIM NÆRING I DET 21. ÅRHUNDRET – PROGNOSER, TRENDER OG DRIVKREFTER".

Denne rapporten ble brukt som underlag for arbeidet i de ulike arbeidsgruppene.

Rapporten og en presentasjon av rapporten kan lastes ned under.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 16:11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.