Sekretariat

Maritim21 har fra 2018 et permanent sekretariat

Bakgrunn

I Maritim21 strategien fra 2016 ble det konkludert med at det var behov for et permanent sekretariat for Maritim21. I 2018 beslutte NFD at det skulle opprettes et slikt permanent sekretariat og i tildelingsbrevet fra NFD til Forskingsrådet for 2018 står det:

Det vises til Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev som etatsstyrer der Norges forskningsråd bes etablere et permanent sekretariat for forsknings- og innovasjonsstrategien Maritim21. Dette skal fungere som et kontaktpunkt, der en person får spesielt ansvar for å følge opp strategien, som ble lagt frem 1. november 2016. I tilknytning til sekretariatet skal det etableres en rådgivende gruppe på 5-7 personer. Sekretariatet for Maritim21 skal rapportere til MARUTs Strategiske råd og arbeidsutvalg. Sekretariatet skal etableres 1. januar 2018, og evalueres etter 2 år

Rådgivende gruppe

Den rådgivende gruppen kom på plass våren 2018 og hadde sitt først møte 6 juni samme år. Gruppen består av følgende medlemmer:

Ada Jacobsen Norwegian Container Lines
Aud Trondvold Kongsberg Maritime
Beate-Kvamstad Lervold SINTEF Ocean
Bjørn Johan Vartdal DNV-GL
Lars Gørvell-Dahll Maritim bransjeforening, Norsk Industri
Olav Lie Næringspolitisk avdeling, LO
Per Ingeberg Kongsberg Maritime
Siri Strandenes  Norges Handelshøyskole
Thomas Saxegaard Norges Rederiforbund

 

Bilde av skeretariat og rådgivende gruppe
Maritim21 sekretariat og rådgivende gruppe samlet i Forskingsrådet. Fra venstre: Kjell Røang, Ada Jakobsen, Siri Pettersen Strandenes, Lars Gørvell-Dahll, Aud Trondvold, Beate Kvamstad Lervold, Thomas Saxegaard, Bjørn Johan Vartdal og John Vigrestad.